Zijn uw oudedagsvoorzieningen op orde?

Zijn uw oudedagsvoorzieningen op orde?

Veel mensen weten tegenwoordig niet wanneer ze met pensioen kunnen gaan en wat hun inkomen dan zal zijn. Om meer duidelijkheid daarin te krijgen zijn de antwoorden op de volgende 10 vragen van belang:

  1. Weet u of u op uw AOW gerechtigde leeftijd een volledige AOW (100%) heeft opgebouwd?
  2. Weet u wanneer uw AOW uitkering ingaat?
  3. Wat is de hoogte van uw pensioenaanspraken?
  4. Weet u wanneer uw pensioen zou kunnen ingaan? Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het antwoord op vraag 2.
  5. Heeft u in privé nog andere inkomensvoorzieningen voor de oude dag opgebouwd?
  6. Zo ja, weet u de hoogte en de ingangsdatum daarvan?
  7. Zijn er in eigen beheer pensioenaanspraken opgebouwd en zijn deze voldoende gedekt?
  8. Heeft u in privé of in de onderneming voldoende middelen beschikbaar of opzij gezet voor de oude dag?
  9. Is de waarde van de onderneming of zijn de aandelen in de B.V. voldoende als voorziening voor de oude dag?
  10. Heeft u bovengenoemde pensioen of andere uitkeringen al eens in kaart gebracht en afgezet tegen uw huidige privébestedingen en behoeften?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen brengen wij uw inkomen op de pensioengerechtigde leeftijd in kaart. Tevens kunnen wij daarbij een financiële planning maken en rekening houdende met de fiscale wetgeving wellicht mogelijkheden aandragen om de fiscale en financiële positie voor en na ingang van uw pensioen te verbeteren.

Heeft u vragen over uw oudedagsvoorziening of wilt u bezien of uw oudedagsvoorzieningen op orde zijn, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Bron: Ster Belastingadvies 28 december 2017 / Ron van der Spek

 

Deel dit artikel: