Van eenmanszaak naar BV: hoe en waarom?

Van eenmanszaak naar BV: hoe en waarom?

Uit de plannen van het kabinet wordt één ding duidelijk. De eenmanszaak of VOF wordt in de komende jaren een heel stuk minder voordelig. Dit komt door de lagere zelfstandigenaftrek voor ondernemers en door de aftrek van deze en andere ondernemersfaciliteiten tegen het laagste tarief in de inkomstenbelasting in plaats van het hoogste tarief.

Het is dan ook te overwegen om de goed draaiende eenmanszaak of VOF om te zetten in een BV. De BV kan gebruik maken van het voordelige MKB vennootschapsbelastingtarief van 15%. Verder geldt voor BV’s een beperkte aansprakelijkheid en is een betere bescherming van uw privé-vermogen mogelijk. Een mogelijk te verwachten tweede lockdown in Corano-tijd zou kunnen leiden tot een stijging van het aantal faillissementen.  De goede BV-structuur biedt, in tegenstelling tot een eenmanszaak of VOF, in die situatie een betere bescherming voor de ondernemer en zijn (privé) bezittingen.


Drie manieren om een eenmanszaak om te zetten in een bv

Er zijn 3 manieren om een eenmanszaak om te zetten in een BV. Iedere manier heeft voor- en nadelen. Onderstaand leest u in het kort de voor- en nadelen.

Activa-passivatransactie
Wilt u snel, eenvoudig en goedkoop uw eenmanszaak omzetten naar een BV en heeft u in de eenmanszaak geen stille of fiscale reserves? Dan is de activa-passivatransactie de meest geschikte optie. Na oprichting van een Holding-BV en een Werk-BV bij een notaris, verkoopt u alle bezittingen en schulden (activa en passiva) aan deze BV’s. Voor deze transactie heeft u een activa-passiva overeenkomstovereenkomst nodig. Verder heeft u diverse andere overeenkomsten nodig om de transacties tussen uzelf in privé en de BV en transacties tussen de BV’s onderling goed te kunnen regelen en schriftelijk vast te leggen. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van deze overeenkomsten.

Let op: Inkomstenbelasting te betalen over stille reserves
Zijn er nog stille reserves aanwezig in uw eenmanszaak? Zoals bijvoorbeeld goodwill of een meerwaarde? Dan moet u inkomstenbelasting over de stille- en fiscale reserves betalen. Hierdoor is een activa-passivatransactie met de BV in dat geval niet geschikt.

Ruisende inbreng
Wilt u uw onderneming binnen 3 jaar verkopen en / of  uw eenmanszaak met terugwerkende kracht omzetten in een BV? Dan is ruisende inbreng de meest geschikte manier. Wat is de te volgen route? Via de notaris wordt een Holding-BV en een Werk-BV opgericht. Uw onderneming wordt ingebracht in de Werk-BV Hiervoor moet een akte van inbreng worden opgesteld. Hierin staan alle activa en passiva van uw eenmanszaak die overgaan naar de BV tegen de waarden in het economisch verkeer. De notaris zorgt vervolgens voor inschrijving van de BV en uitschrijving van de eenmanszaak bij KVK. De meerwaarden van de eenmanszaak komen op de balans van de BV. Daarover moet u inkomstenbelasting betalen. Van de stakingswinst mag u een gering bedrag aan stakingsaftrek aftrekken. Tevens is het mogelijk voor een deel van de stakingswinst een lijfrente te bedingen waardoor belastingheffing kan worden uitgesteld.

Op deze manier kunt u uw eenmanszaak ruisend omzetten met 3 maanden terugwerkende kracht. U moet dan wel een intentieverklaring opsturen aan de Belastingdienst. Daarin laat u weten uw eenmanszaak ruisend om te zetten in een BV. U moet dit doen vóór 1 april van het lopende jaar. De geboekte resultaten vanaf 1 januari komen dan op de balans van de BV. U bespaart zo belasting. U heeft tot 1 oktober van dat jaar de mogelijkheid om uw eenmanszaak daadwerkelijk om te zetten naar uw nieuwe bv.

Geruisloze inbreng
Met de geruisloze inbreng kunt u uw eenmanszaak ook met terugwerkende kracht omzetten. Het verschil met ruisende inbreng is dat de termijn 15 maanden is, in plaats van 3 maanden. In tegenstelling tot de ruisende inbreng gaat de onderneming via een geruisloze inbreng wél verder met dezelfde boekwaarden. Dit is dan ook het voordeel van de geruisloze inbreng: u hoeft geen belasting over de meerwaarde van uw eenmanszaak te betalen. Uw nieuwe BV start dus met een balans die gelijk is aan de eindbalans van de eenmanszaak. De Belastingdienst stelt wel enige voorwaarden aan de geruisloze inbreng.

Wat moet er gebeuren? U stelt eerst samen met een uw boekhouder en uw fiscaal adviseur de stakingsbalans en een inbrengbeschrijving op. Hierop staan alle activa en passiva die overgaan naar de BV. Deze beschrijving moet ook bij oprichting van de BV’s mee naar de notaris. Die stelt aan de hand van de inbrengbeschrijving een akte van inbreng op. De notaris zorgt vervolgens voor inschrijving van de BV en uitschrijving van de eenmanszaak bij KVK. Verder zal (bij voorkeur door uw fiscaal adviseur) nog een verzoek aan de Belastingdienst moeten worden gestuurd waarin wordt gevraagd om toepassing van de geruisloze inbreng.

Let op: Het is belangrijk een goede keuze te maken voor één van de drie manieren.

De keuze is zeer afhankelijk van uw fiscale positie en van uw voortuitzichten / plannen. Wij kunnen u adviseren over de voor en nadelen. Verder is het van groot belang dat alle overeenkomsten tussen u en de BV op een juiste wijze schriftelijk worden vastgelegd. Denk hierbij aan de volgende overeenkomsten: arbeidsovereenkomst directeur-aandeelhouder, rekening-courantovereenkomst, leningsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomst. De beschermende werking van de BV-structuur wordt alleen bereikt indien alle formeel juridische zaken goed zijn geregeld.


Conclusie:

Het wordt in 2020 en 2021 voordeliger om van uw eenmanszaak of VOF een BV te maken. Redenen om dit te doen zijn: minder persoonlijke aansprakelijkheid, fiscale voordelen, het spreiden van risico’s en / of een eenvoudige opzet om uw onderneming in de toekomst te kunnen verkopen. De omzetting van uw eenmanszaak of VOF in een goede BV-structuur kan grote voordelen opleveren maar is maatwerk.

Bron: mr. Ron D.G.M. van der Spek, 21 september 2020

Deel dit artikel: