Stappenplan schenkingen van ouders aan kinderen: 10 aandachtspunten

Stappenplan schenkingen van ouders aan kinderen: 10 aandachtspunten

  1. Wat zijn de financiële mogelijkheden en de vermogenspositie van de ouders?

  2. Wat zijn de gevolgen van een schenking voor het kind?

  3. Schenk verstandig; gebruik de jaarlijkse vrijstelling. voor 2018 bedraagt de jaarlijkse vrijstelling € 5.363.

  4. Schenk verstandig; gebruik de verhoogde vrijstelling bij kinderen tussen de 18 en 40 jaar; let op en laat u adviseren over de spelregels bij schenkingen voor een eigen woning (maximaal € 100.800), dure studie of opleiding (€ 53.602) en de gewone eenmalige verhoogde vrijstelling van € 25.731.

  5. Schriftelijke vastlegging is niet voorgeschreven maar wel aan te bevelen; denk ook aan het opnemen van bepaalde voorwaarden en clausules als bewijsstuk richting de belastingdienst. laat u hierover adviseren.

  6. Notariële akte; is niet noodzakelijk, maar kan in speciale gevallen worden gebruikt.

  7. Uitvoering geven aan de schenking; bankoverschrijving is aan te bevelen.

  8. Aangifte schenkingsrecht; binnen 2 maanden na afloop kalenderjaar van schenking met een digitale aangifte via de website van de belastingdienst.

  9. Melding aan belastingdienst; voor bepaalde schenkingen (eigen woning) is een melding noodzakelijk, ook als een dergelijke schenking onder de vrijstelling valt.

  10. Ontbindende voorwaarden / herroepelijke schenking / schenking binnen 180 dagen voor overlijden; laat u adviseren, hiervoor gelden namelijk speciale spelregels.
Deel dit artikel: