Bitcoin en belasting betalen

Bitcoin en belasting betalen

Steeds meer Nederlanders bezitten bitcoin of altcoins. Daarom krijgen wij ook steeds vaker de vraag wat je moet doen met je cryptocurrency op je belastingaangifte. Dit is een logische vraag: het is namelijk nog onduidelijk hoe de overheid naar bitcoin kijkt. In dit artikel leggen we je uit wat de huidige stand van zaken is.


Wat was de waarde op 1 januari?

Hieronder een overzicht van de waarde van onze coins op 1 januari om 00:00 uur. Alle waardes zijn uitgedrukt in euro’s. Een simpel rekenvoorbeeld: had je een halve bitcoin op 1 januari? Dan vermenigvuldig je 0,5 met de corresponderende waarde.

2018
Bitcoin11461,60
Ethereum638,45
Ripple (XRP)1,65
Litecoin189,75
Bitcoin Cash1985,77
2019
Bitcoin3250,35
Ethereum115,59
Ripple (XRP)0,30597
Litecoin26,31
Bitcoin Cash133,34

Alles over bitcoin en belasting

 • Hoe kijkt de overheid naar bitcoin?
 • Hoe zit het met de belastingaangifte?
  • het bezitten van cryptocurrencies
  • het handelen in cryptocurrencies
  • het minen van cryptocurrencies


Hoe kijkt de overheid naar bitcoin?

Veel overheden weten nog niet precies wat bitcoin is en wat zij ermee moeten doen. Dit is ook niet gek. Bitcoin bestaat pas sinds 2009, en is daarom dan ook een vrij nieuw concept. In 2017 is de koers van de bitcoin enorm gestegen. Ook in Nederland is dat niet onopgemerkt gebleven. In de Tweede Kamer is bitcoin sinds die periode dan ook een veelbesproken onderwerp.

Volgens de overheid kan bitcoin nog niet worden gezien als een wettig betaalmiddel. Toenmalig Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei het volgende over bitcoin: ‘De bitcoin is geen algemeen geaccepteerd of wettig betaalmiddel en daarmee geen geld in de algemeen aanvaarde definitie van dat begrip.’ Bitcoin valt op dit moment dus nog niet onder dezelfde belastingregels als de euro.


Hoe zit het met de belastingaangifte?

Het hangt af van de situatie welke positie u als belastingplichtige inneemt. De website van de Belastingdienst geeft een volgend vragenschema:

Cryptovaluta horen tot uw bezittingen in box 3. Van uw cryptovaluta geeft u de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari (peildatum). U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.

Voor het minen is veel computercapaciteit nodig. De kosten die daarmee samenhangen zullen vaak zo hoog zijn dat niet snel sprake zal zijn van een voordeel. Daarbij speelt ook een rol dat u maar een beperkte hoeveelheid cryptovaluta per dag kunt minen. Daarom hoeft u de opbrengst van het minen zelf niet aan te geven. Dat wordt anders als uw opbrengst hoger is dan uw kosten. In dat geval kan er sprake zijn van inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming en moet u uw inkomsten aangeven in uw aangifte.

De handel in cryptovaluta kunt u vergelijken met de handel in gewone valuta zoals de Japanse Yen of de Amerikaanse dollar. U bent aan het beleggen en u speculeert op koerswinst. U hoeft dan de opbrengst van de handel niet aan te geven. Dat is anders als u met extra arbeid, dus bovenop uw beleggingsactiviteiten, vaak extra inkomsten verdient. In dat geval moet u de inkomsten wél aangeven. Geeft u deze inkomsten aan als inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming.

In dat geval moet uw werkgever de cryptovaluta omrekenen in euro’s op het moment dat u deze ontvangt. Er is sprake van loon in natura.

Als u voor uw diensten of leveringen wordt betaald in cryptovaluta, moet u deze omrekenen naar euro’s. Het omgerekende bedrag rekent u tot uw omzet.

Bij het omwisselen van de cryptovaluta kunt u winst of verlies maken. Dat komt tot uitdrukking in uw winst-en-verliesrekening. Hebt u op de balansdatum nog cryptovaluta? Waardeert u deze dan op kostprijs of lagere marktwaarde.

Koopt u als ondernemer cryptovaluta, dan horen deze alleen tot uw ondernemingsvermogen als u de aankoop doet binnen de normale bedrijfsuitoefening. In alle andere gevallen hoort de aankoop tot uw privévermogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om duurzaam overtollige middelen. Dat zijn gelden die geen functie hebben in uw onderneming. Zij zijn niet direct nodig voor de bedrijfsuitoefening en niet bestemd om binnen afzienbare tijd te besteden aan bijvoorbeeld investeringen. Deze cryptovaluta geeft u aan in box 3. 

Als u voor uw diensten of leveringen wordt betaald in cryptovaluta, moet u deze omrekenen naar euro’s. Bij uw btw-aangifte geeft u het bedrag in euro’s op.

Als uw bv voor haar diensten of leveringen wordt betaald in cryptovaluta, moet u de cryptovaluta omrekenen naar euro’s. Het omgerekende bedrag rekent u tot uw omzet. Bij het omwisselen van de cryptovaluta kan de bv winst of verlies maken. Dat komt tot uitdrukking in de winst-en-verliesrekening. Bezit uw bv op balansdatum cryptovaluta? Waardeert u deze dan op kostprijs of lagere marktwaarde.

Uw bv drijft met haar hele vermogen een onderneming. Dat betekent dat zowel het minen als de aankoop van cryptovaluta (al dan niet gevolgd door verkoop) zich afspelen binnen de onderneming.  De resultaten van het minen en handelen komen daardoor tot uitdrukking in de in de winst-en-verliesrekening.

De overheid ziet bitcoin dus niet als geld. Hoe zit dit dan met het betalen van belasting over bitcoins? Betaal je in dat geval wel of geen belasting over bitcoins, en in welke belastingbox valt bitcoin dan?

Voor de inkomstenbelasting zijn er drie verschillende kwalificaties te onderscheiden:

 • het bezitten van cryptocurrencies
 • het handelen in cryptocurrencies
 • het minen van cryptocurrencies


Het bezitten van cryptocurrencies

Volgens de Belastingdienst behoort het bezitten van cryptocurrencies tot de ‘overige bezittingen’ in box 3.

Aangezien de koers van bitcoins (en altcoins) volatiel zijn kan de waarde op 1 januari van ieder jaar zo enkele (tientallen) euro’s schelen. Van belang is echter de waarde op 1 januari om 00:00. In 2018 is de eerste 30.000 euro van het vermogen in Box 3 belastingvrij.

Dit bedrag wordt verdubbeld bij fiscaal partnerschap. Is het vermogen in box 3 op 1 januari 2018 hoger dan het vrijgestelde bedrag van 30.000 euro of 60.000 euro? Dan is het raadzaam om een voorlopige aanslag 2018 aan te vragen vóór 1 mei 2019. De voorlopige aanslag kan worden betaald in termijnen. Door een voorlopige aanslag aan te vragen kan ook belastingrente worden voorkomen over de verschuldigde inkomstenbelasting.

Tip: Maak een screenshot van je Crypto Portfolio op 1 januari als bewijs voor de belastingaangifte.


Het handelen in cryptocurrencies

Handel je actief in cryptocurrencies? Dan kan de Belastingdienst stellen dat er sprake is van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. In de praktijk is de kans dat de Belastingdienst slaagt met deze stelling klein. Dit omdat het handelen in cryptocurrencies een speculatief karakter heeft.

Van een onderneming is slechts sprake als de trader het koersverloop kan beïnvloeden door zijn ervaring en expertise. Aangezien hiervan geen sprake is bij trading in cryptocurrencies, is naar onze mening geen sprake van een onderneming. Ook het traden van cryptocurrencies hoort in dat geval dus in Box 3.


Het minen van cryptocurrencies

Het minen van cryptocurrencies wordt belast als inkomen in box 1. Zeker als het kwalificeert als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Hiervan is sprake als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. (een duurzame organisatie van kapitaal en) arbeid;
 2. deelname aan het economische verkeer; en
 3. voordeel beogen en dit ook redelijkerwijs kunnen verwachten.

Het valideren en vastleggen van de transacties aan een blockchain, kortweg minen, wordt gezien als het verrichten van arbeid. Het toevoegen van een block aan de blockchain vormt in feite een dienst aan alle gebruikers van de desbetreffende blockchain, waardoor er ook sprake kan zijn van deelname aan het economische verkeer.

De vraag is of winst kan worden verwacht bij het minen van cryptocurrencies. Mine je op individuele basis? Dan maakt dat normaal gesproken niet uit. Hiervan zal in de regel geen sprake zijn wanneer er individueel wordt gemined. Let op: neem je deel aan een miningpool? Dan kan de Belastingdienst stellen dat het kans op voordeel redelijkerwijs te verwachten is. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Bronnen: Belastingdienst en BTCdirect

Deel dit artikel: