Beleggen in BV of in privé?

Beleggen in BV of in privé?

Beleggen in de BV of privé heeft diverse voor- en nadelen. De ondernemer kan flink besparen op de belasting door een goede keuze te maken. Maar de belastingdruk is niet het enige waar je rekening mee moet houden. Na het lezen van dit artikel weet jij waarop je moet letten.  

De DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) bouwt in een goed draaiende onderneming jaarlijks vermogen op. In de eerste jaren van een onderneming wordt veelal vermogen geherinvesteerd in de onderneming. In latere jaren groeit het bedrag op de bankrekening. Dat is nodig om een buffer op te bouwen voor slechtere tijden (zoals wellicht in de Corona-tijd), maar ook om later te kunnen genieten van het welverdiende oudedag. 

Door de huidige  lage rente zijn veel DGA’s gaan beleggen. Met stijgende beurskoersen en stijgende onroerend goed waarden zal het vermogen groeien. Maar kies je dan voor beleggen in de BV? Of keer je het vermogen eerst uit als dividend en beleg je dan in privé? Of leen je het geld uit de BV aan privé?


Beleggen in BV is meestal interessanter

Als je geen hoge risico’s wilt lopen met je geld, kun je beter in de BV beleggen. In de BV wordt het werkelijke rendement belast. Als gespreid wordt belegd in spaartegoeden en effecten en een laag rendement wordt behaald is de belasting in box 2 lager dan de box 3 heffing. Bij hoge rendementen is privé beleggen interessanter. 


Waar ligt het omslagpunt?

Dit is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie in privé en in de B.V. Er is wel een richtlijn te geven.

Het omslagpunt is het rendement waarop de groei van het vermogen bij beleggen in de BV en privé gelijk is. Dat omslagpunt hangt af van je situatie: welk percentage betaal je aan vennootschapsbelasting (VPB), heb je een fiscale partner, heb je meer vermogen in box 3 of juist schulden? 

Als je ongeveer € 200.000 vermogen in de BV belegt en je hebt geen fiscale partner, ligt het omslagpunt rond de 5% rendement. Als je € 1.000.000 in de BV belegt, ligt het omslagpunt in de buurt van 8%. Beleggen met grote vermogens kun je beter in de BV doen.


Optie 1: Beleggen in de BV

Bij beleggen in de BV wordt een deel van het vermogen van de BV belegd. Daarvoor wordt een zakelijke rekening geopend op naam van de BV. In de BV wordt het werkelijk behaalde rendement over het vermogen belast. Het rendement op de beleggingen wordt namelijk meegeteld in het resultaat van de BV. Daarover moet je vennootschapsbelasting (VPB) betalen. Het VPB-tarief (2021) varieert van 15% over de winst tot € 245.000. Daarboven geldt een tarief van 25%. 

Als je het vermogen uit de BV haalt via een dividend moet je nog een keer 26,25% aanmerkelijk belangheffing betalen. Je bent niet verplicht om dividend uit te keren. Zolang je geen dividend uitkeert, hoef je ook die belasting niet te betalen. Je kunt het vermogen heel lang in de BV houden. Een laatste voordeel is dat je verliezen op de beleggingen in mindering kunt brengen op het resultaat. Daardoor wordt het verlies gecompenseerd.


Optie 2: Beleggen in privé

De DGA kan ook beleggen in privé. Je betaalt dan belasting in box 3. Bij de box 3 belasting gaat de belastingdienst er van uit dat je een vast rendement op je vermogen haalt. We noemen dat een forfaitair rendement. Het forfaitair rendement is afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een hoger vermogen stijgt het rendement waar de belastingdienst rekening mee houdt. Daardoor is ook de belasting hoger als het vermogen toeneemt. Bij een vermogen van boven de € 1,0 mio bedraagt het effectieve belastingtarief in 2021 1,76% (zonder rekening te houden met vrijstellingen) ofwel € 17.600.

Er zijn veel bezwaren tegen het forfaitaire rendement waarmee wordt gerekend. Veel mensen moeten wel belasting betalen, terwijl ze door de lage spaarrente geen rendement behalen of bij negatieve rente zelfs een negatief rendement behalen.


Vermogen van BV naar priv
é

Om het vermogen van de BV naar privé te brengen, kiezen de meeste DGA’s om dividend uit te keren. Je betaalt dan eenmalig belasting over het bedrag. Het voordeel is dat je in de toekomst dan geen belasting meer betaalt over het uitgekeerde dividend. 


Beleggen in BV of
privé – rekenvoorbeeld

Vermogen in de BV € 500.000 en een rendement van 4% gedurende 5 jaar. We hebben gerekend met een VPB van 15%, zonder fiscale partner en de tarieven van 2020.

Vermogensopbouw BV versus privé
Beleggen in de BV Beleggen in Privé
JaarStartkapitaalRendementEindkapitaalWaarde in privéStartkapitaal in box 2RendementEindkapitaal
1500.00017.000517.000 381.288 368.75014.750 379.530
2517.00017.578534.578 394.251 379.530 15.181 390.603
3534.57818.176552.754 407.656 390.60315.624 401.978
4552.75418.794571.547 421.516 401.97816.079 413.663
5571.54719.433590.980 435.848 413.66316.547 425.667
Bron: berekenhet.nl

We zien opnieuw dat het vermogen beter groeit bij beleggen in de BV groter is dan wanneer belegd zou worden in privé.


Optie 3: Lenen uit de BV

Het alternatief is om geld te lenen van de BV en dan privé te beleggen. De belastingdruk is weliswaar lager, maar het dient goed vastgelegd en begeleid te worden. Deze optie komt eigenlijk neer op beleggen met geleend geld. De wetgever wil het ‘lenen uit de BV’ ontmoedigen en is bezig met nieuwe wetgeving. Daarom gaan we hier niet verder in op deze optie. 


Kritiek op box 3 belasting

Er is veel kritiek op de box 3 belasting. De meeste mensen hebben de laatste jaren veel minder rendement behaald op hun privé vermogen dan het forfaitaire rendement. Er is feitelijk sprake van aantasting van het vermogen door deze heffing. Er zijn ook diverse rechtszaken tegen de box 3 belasting. 


Wijziging box 3 belasting in de toekomst?

Voormalig staatssecretaris Snel heeft wijzigingen voor box 3 belasting voorgesteld. In dat voorstel worden spaartegoeden minder zwaar belast dan beleggingen. Het voorstel is afgeschoten, maar nieuwe plannen zijn te verwachten. Wellicht dat er wordt teruggegaan naar een stelsel dat het feitelijk rendement gaat belasten. Het is raadzaam om de keuze tussen beleggen in de BV of privé opnieuw tegen het licht te houden als de nieuwe box 3 heffing duidelijk is.   


Privacy

In veel gevallen is de belastingdruk bij beleggen in de BV lager. Daarnaast kan de aanmerkelijk belangheffing worden uitgesteld. Het belangrijkste nadeel van beleggen in de BV is de privacy. De jaarstukken van de BV worden verplicht gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel (KVK). Iedereen kan die stukken opvragen en daaruit de hoogte van het vermogen achterhalen. Dat geldt niet voor privé vermogen. 


Conclusie

DGA’s met vermogen kunnen kiezen of ze in de BV of in privé beleggen. Bij lagere rendementen is zakelijk beleggen in de BV interessanter. Bij hogere rendementen is beleggen in privé (box 3) interessanter. Naast het verwachte rendement zijn ook andere aspecten zoals de hoogte van je vermogen, een eventuele partner en privacy overwegingen van belang.

 

Bron: mr. Ron van der Spek, april 2021

Deel dit artikel: