Belastingadvies

belastingadvies-den-haag

Specialismen

Inleiding

Familiebedrijven zijn de motor van de Nederlandse economie. Ook in Europees verband vormen de bedrijven met minder dan 250 werknemers samen 95 % van alle ondernemingen. Tevens zorgen de familiebedrijven voor het overgrote deel van de werkgelegenheid.

Familiebedrijven hebben drie kenmerken:

 • De leden van een familie zijn eigenaar of hebben een beslissend belang bij het bedrijf;
 • De leden van een familie hebben een doorslaggevende invloed op de dagelijkse leiding en of het bestuur van het bedrijf;
 • De leden van de familie voelen zich verantwoordelijk voor het bedrijf.

Familiebedrijven zijn anders dan niet-familiebedrijven en ondernemers in familiebedrijven hebben met andere problematieken te maken dan niet-familiebedrijven. Familiebanden kunnen leiden tot andere reacties en emoties. Familie en bedrijfsbelangen kunnen tegenstrijdig zijn. Bovengenoemde drie punten maken familiebedrijven uniek. Adviseurs zullen daar rekening mee moeten houden.

Familiebedrijven en de fiscale wetgeving

In Nederland wordt het voortbestaan en de overdracht van familiebedrijven bemoeilijkt door de regelgeving en zeker ook door de fiscale wetgeving. Het is de uitdaging voor de fiscale adviseur van familiebedrijven om de optimale juridische, financiële en fiscale en positie te creëren met de mogelijkheden die de wetgeving en jurisprudentie geven. Daarbij is de doelstelling: het bereiken van een situatie die past bij het familiebedrijf en de leden van de familie (zowel zakelijk als privé). Het betalen van zo weinig mogelijk belasting zal ondergeschikt zijn bij het bereiken van de doelstelling maar is met creatieve oplossingen toch vaak haalbaar.

Welke trajecten hebben wij bij familiebedrijven recent begeleid?

1. Opstarten familiebedrijf:
Welke rechtsvorm? Welke daarbij behorende fiscale faciliteiten? Financieringsaspecten? Zijn er (fiscale) subsidies mogelijk? Wat bij calamiteiten en onverwachts overlijden?

2. Opsplitsen bestaande onderneming:
Bij onenigheid in de familie raakt dat ook vaak de bedrijfsbelangen, en andersom.
Soms is het beter om de bedrijven uit elkaar te halen of op te splitsen waardoor de continuïteit van de ondernemingen kan worden gewaarborgd en waardoor de familieband los van de onderneming kan worden hersteld.
Door gebruik te maken van de fiscale faciliteiten kan de fiscale pijn worden verzacht.

3. Omzetten van de rechtsvorm:
Zit het familiebedrijf nog wel in de goed fiscale “jas”?
Omzetten van een familie v.o.f. in een BV-structuur kan fiscaal interessant zijn en geschieden zonder fiscale offers. Maar ook andersom. Is de B.V. structuur nog wel fiscaal en juridisch optimaal? Ook dat traject kan met toepassing van fiscale faciliteiten worden verwezenlijkt.

4. Herstructurering:
In iedere fase van de onderneming (zeker bij familiebedrijven) zal moeten worden bezien of de huidige structuur nog financiëel, juridische en fiscaal de meest optimale is. Zowel de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting als overdrachtsbelasting geven goede faciliteiten om zonder belastingheffing te herstructureren. Denk ook aan B.V.’s waarin een pensioen of stamrecht is ondergebracht.

5. Bedrijfsopvolging:
In vele familiebedrijven wordt een bedrijfsopvolging (te) lang voor uit geschoven.
Zittende adviseurs durven soms dit punt niet meer op de agenda te zetten of onderschatten de (fiscale en financiële) gevolgen. Wist u dat een onverwachts overlijden van de pater familias wel eens de ondergang van een goedlopend familiebedrijf heeft veroorzaakt. En dat dit eenvoudig voorkomen had kunnen worden door gebruik te maken van de Bedrijfsopvolgingsregelingen in de wet.
Zie Specialisme Bedrijfsopvolging

6. Familiestatuut:
Het familiestatuut is een document waarin binnen de familieonderneming afspraken staan vermeld inzake de familie in relatie met de onderneming. Een familiestatuut geeft structuur in de visie en de voortgang van het familiebedrijf. In een familiestatuur worden een aantal elementaire zaken vastgelegd waardoor er duidelijkheid ontstaat. Door het opstellen van een dergelijk statuut worden onzekerheden, onnodige discussie en mogelijke toekomstige conflicten voorkomen.

Wat zou er in een familiestatuut kunnen worden opgenomen?:

 • Visie en missie van de familie;
 • Familiewaarden en identiteit;
 • Afspraken over eigendom en eigendomsverhoudingen;
 • Bestuursstructuur en wat te doen bij uittreding / wegvallen / wijziging;
 • Afspraken over aanstellen, aanhouden en wijziging van directie;
 • Functieverdeling binnen het familiebedrijf;
 • Beloningsbeleid familieleden en dividendbeleid;
 • Procedure bedrijfsopvolging;
 • Waardebepaling van de onderneming;
 • Afspraken bij echtscheiding, overlijden, faillissement.

  In gesprekken met de familie zal een beeld moeten ontstaan welke zaken vastgelegd moeten worden. Vaak treedt een buitenstaander op om deze gesprekken te leiden en om een en ander vast te leggen in een juridisch document. Dit juridisch document noemt men dan het familiestatuut.

Waarom Ster Belastingadvies?

Als zelfstandig en onafhankelijk kantoor kunnen wij de belangen van het familiebedrijf goed behartigen. Daarbij zijn wij objectief en niet gebonden aan het verrichten van andere diensten zoals accountants en administratiekantoren. Ster Belastingadvies heeft jarenlange ervaring met het begeleiden en adviseren van familiebedrijven. Wij spreken de taal en weten hiermee om te gaan!

Heeft u een familiebedrijf en wenst u nadere informatie over deze materie, dan zijn wij graag bereid in een persoonlijk gesprek uit te leggen, wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of door te bellen met mr. Ron D.G.M. van der Spek RB, directe telefoonnummer: 06 1509 2622.

In een recente en geheel ge-update notitie (24 januari 2018) van de Register Belastingadviseurs wordt de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder uitgebreid uiteengezet.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Loonbelasting; inclusief gebruikelijk loonregeling;
 2. Verzekeringsplicht DGA;
 3. Pensioen in eigen beheer;
 4. TBS (ter beschikkingstellingsregeling) in de inkomstenbelasting;
 5. Borgstellingen.

Heeft u belangstelling voor deze notitie dan kunt u deze vrijblijvend bij Ster Belastingadvies opvragen via het contactformulier van deze website. Mocht u na het lezen daarvan nog vragen hebben, dan zullen wij u uiteraard graag van een maatwerkadvies voorzien.

Ster Belastingadvies heeft jarenlange ervaring en expertise met advisering van de uitoefenaars van het vrije beroep. Het uitoefenen van het vrije beroep in de vorm van een maatschap, vennootschap onder firma, besloten vennootschap of andere ondernemingsvorm kent voor ons geen geheimen.

In vele samenwerkingsvormen van vrije beroepsuitoefenaars wordt de persoonlijke situatie door de gezamenlijke accountant of adviseurs vaak onvoldoende belicht. Daarbij kunnen wij een zelfstandige en onafhankelijk positie innemen waarbij uw persoonlijke belangen voorop staan.

Vele medici, accountants, advocaten en notarissen maken om deze reden gebruik van onze diensten. In goede samenwerking met het huidige accountants of administratiekantoor kunnen wij  uw persoonlijke (fiscale) positie optimaliseren.

Heeft u belangstelling voor onze diensten, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Bedrijfsopvolging maar ook overname of herstructurering is een proces dat tijdig en zorgvuldig moet worden voorbereid. Daarbij spelen bedrijfseconomische, juridische, fiscale en emotionele aspecten een belangrijke rol. In het MKB is vaak sprake van een bedrijfsoverdracht binnen de familie. De continuïteit van de onderneming en het verkrijgen van een zakelijke prijs zijn voor de voortzetter zeer belangrijke elementen. Anderszins wil de overdrager zekerheid over zijn toekomstige fiscale en financiële positie.

De fiscale wetgeving geeft vele mogelijkheden en fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting en schenk-erfbelasting om de overdracht fiscaal soepel te laten verlopen. Echter is adequate en nauwkeurige advisering dan wel noodzakelijk. De begeleiding bij een bedrijfsopvolging , overname of herstructurering is maatwerk.

Ster Belastingadvies heeft jarenlange ervaring en expertise met alle facetten van de bedrijfsopvolging, overname of herstructurering en is daarbij gewend samen te werken met uw accountant, administratiekantoor en of uw huisbankier en uw notaris.

Een uitgebreide notitie over algemene zaken betreffende de bedrijfsopvolging en de checklist bedrijfsopvolging is vrijblijvend verkrijgbaar. Wilt u deze ontvangen, stuur ons dan een verzoek via het contactformulier en u ontvangt de notitie en de checklist

Heeft u specifieke vragen inzake een van deze onderwerpen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 06 1509 2622.

Wilt u een algemene notitie over dit onderwerp of heeft u specifieke vragen, neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier van deze website of bel telefoonnummer 06 1509 2622.

Wilt u een algemene notitie over dit onderwerp of heeft u specifieke vragen, neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier van deze website of bel telefoonnummer 06 1509 2622.

Wij zijn graag bereid u in een persoonlijk gesprek nader te infomeren over dit onderwerp. Tevens zullen wij met advisering op maat uw fiscale positie in kaart brengen en daar waar mogelijk optimaliseren. U kunt contact opnemen via het contactformulier van deze website of ons bellen op telefoonnummer 06 1509 2622.

Wij zijn graag bereid u in een persoonlijk gesprek nader te infomeren over dit onderwerp. Tevens zullen wij met advisering op maat uw fiscale positie in kaart brengen en daar waar mogelijk optimaliseren. U kunt contact opnemen via het contactformulier van deze website of ons bellen op telefoonnummer 06 1509 2622.

Wij zijn graag bereid u in een persoonlijk gesprek nader te infomeren over dit onderwerp. Tevens zullen wij met advisering op maat uw fiscale positie in kaart brengen en daar waar mogelijk optimaliseren. U kunt contact opnemen via het contactformulier van deze website of ons bellen op telefoonnummer 06 1509 2622.

Ster Belastingadvies heeft fiscale scans ontwikkeld op het gebied van:

 1. Loonbelasting
 2. Inkomstenbelasting
 3. Vennootschapsbelasting
 4. Fiscale investeringssubsidies

De doelstelling is om na het beantwoorden van een vragenlijst en een inleidend gesprek met de directie en de hoofd van de administratie per belastingmiddel een onderzoek te doen in uw onderneming.

Een dergelijk onderzoek duurt afhankelijk van de grootte en samenstelling van uw onderneming minimaal 4 uur. Op basis van de verzamelde gegevens en informatie wordt een verslag van bevindingen en een overzicht opgesteld. Dit overzicht geeft met behulp van een stoplichtmodel (groen, oranje en rood) schematisch weer welke fiscale risico’s uw onderneming loopt en welke fiscale kansen zich voordoen. Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de fiscale positie van uw onderneming en eventueel uw persoonlijke fiscale situatie.

Heeft u belangstelling voor een van onze scans, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of belt u ons op telefoonnummer 06 1509 2622.

Wij zijn graag bereid u in een persoonlijk gesprek nader te infomeren over dit onderwerp. Tevens zullen wij met advisering op maat uw fiscale positie in kaart brengen en daar waar mogelijk optimaliseren. U kunt contact opnemen via het contactformulier van deze website of ons bellen op telefoonnummer 06 1509 2622.

Wij zijn graag bereid u in een persoonlijk gesprek nader te infomeren over dit onderwerp. Tevens zullen wij met advisering op maat uw fiscale positie in kaart brengen en daar waar mogelijk optimaliseren. U kunt contact opnemen via het contactformulier van deze website of ons bellen op telefoonnummer 06 1509 2622.

Wij zijn graag bereid u in een persoonlijk gesprek nader te infomeren over dit onderwerp. Tevens zullen wij met advisering op maat uw fiscale positie in kaart brengen en daar waar mogelijk optimaliseren. U kunt contact opnemen via het contactformulier van deze website of ons bellen op telefoonnummer 06 1509 2622.